ARVO JA NOTARIAATTIKESKUS

Kysymys on kiinteistöjen arviointiin erikoistunut yritys. On tarpeesi maa-alueen, tontin, teollisuuskiinteistön, varastokiinteistön, toimitilatkiinteistön, kerrostalon rivitalon tai omakotitalon arvo niin meiltä saat apua.

Käytössämme on laaja markkinatun-temus. Asuntoarvioinnin apuna käytetään erilaisia tietokantoja mm. kauppahintarekisteriä, kauppahin-tatilastoja sekä ja tuottoprosentteja.

Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvo-menetelmä ja kustannusarvomenetelmä. Eri tilanteissa voidaan käyttää näiden menetelmien yhdistelmiä.

Meiltä on saatavilla asuntoarviot asiakkaiden tarpeisiin. Yleisimmät arviot ovat vakuusarviointi asiakkaan ja rahoituslaitoksen tarpeisiin, käyvän arvon määritykset perunkirjoituksessa sekä käyvän arvon määritykset myyjälle tai ostajalle kauppatilannetta varten.

Jaakko Leinonen on pätevöitynyt auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) ja keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK)

Mitä ovat AKA ja KHK?
Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. AKA-arvioijasta on apua, kun tarvitaan puolueetonta ja asiantuntevaa arviota esimerkiksi vaativimpien kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä, vuokrauksissa, osituksen ja perinnönjaon yhteydessä sekä riitatilanteissa. AKA määrittää toimeksiannon perusteella kiinteistön arvon ja laatii kirjallisen arviolausunnon.
AKA:lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Pätevyys osoitetaan suorittamalla vaativa AKA-koe hyväksytysti. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.
Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK) on arvioija, jonka toiminta perustuu lakiin. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely. (Lähde: http://kauppakamari.fi/kiinteistoarviointi/mita-ovat-aka-ja-khk/)

JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN PALVELUT

Jaakko Leinonen toimii maanmittauslaitoksen määräämänä julkisena kaupanvahvistajana.